Proč investovat do půdy?

Půda

Investice do půdy není závislá na vývoji na finančním trhu

Očekávaný výnos Českého fondu půdy 6 - 10 %.

Našim klientům investice do půdy vydělala 16 % za rok.

Investice do půdy je vhodná pro diverzifikaci portfolia.

Půda je základ

Je to základní a nenahraditelný výrobní faktor
Jedná se o hmotný majetek, je protikladem finančních investic
Její hodnota je podložena schopností dávat potraviny (zlata se nenajíte)
Nížiny v Polabí a na Moravě mají vysokou úrodnost i v mezinárodním srovnání
Výměra orné půdy klesá v ČR i ve světě, zatímco spotřeba potravin roste

Proč investovat do půdy právě teď?

Rozdrobené vlastnictví

Současná vyjednávací pozice majitelů pozemků je slabá kvůli jejich roztříštěnosti.
Na druhé straně stojí farmy na evropské poměry obrovské, které mají většinu půdy pronajatou.
Díky tomu lze půdu levně koupit, přičemž pozice fondu jako největšího vlastníka zásadně mění dnešní nerovnováhu sil.

Rostoucí spotřeba potravin

Světová populace v roce 2015 dosáhla 7,295 miliardy a každým okamžikem roste.
Přičemž výměra orné půdy na 1 člověka od roku 1950 klesla  o dvě třetiny.

Ziskovější zemědělci

Před vstupem do EU mělo české zemědělství konkurenční nevýhodu, protože dotace v EU byly mnohem vyšší.
Postupně se vyrovnaly a sektor již dohnal technologické zaostávání.

Atraktivní výkupní cena půdy

Cena české půdy je 3 - 10 krát nižší než cena půdy v západní Evropě.

Na první pohled to vypadá snadno. Koupím pole, pronajmu ho a je vyděláno.
Postupně se objeví otázky jako kvalita půdy, eroze, udržení úrodnosti, právní rizika, katastrální evidence, daně, pozemkové úpravy a dotace.
Když to vše nastudujete, tak se zákony změní.

Investice do Českého fondu půdy se proto opírají o tým, který kombinuje znalosti a praktické zkušenosti agronomů, právníků, geodetů, obchodníků, půdoznalců, ekonomů, daňových specialistů a dalších.
Stejně významná je schopnost fondu čelit velkým zemědělským firmám, jako velký vlastník a jeho schopnost konsolidovat postupně nakupované drobné pozemky.

Příjmy z nájemného

Tisíce špatně pronajatých malých pozemků jsou vykupovány od drobných vlastníků.
Pozemky jsou spojovány do větších celků a jsou vyjednávány výrazně lepší podmínky.
Hodnota větších výměr lépe pronajatých pozemků narůstá.

Potenciál dalších výnosů

Cílem fondu není kupovat stavební pozemky, avšak díky velkému počtu pořízených pozemků mají některé získané pozemky perspektivu alternativního využití (infrastruktura, stavební pozemky).

Typ fondu

Samostatný otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů s minimálním vkladem dle zákona od 125 000 EUR tj. 3 500 000 Kč.

INVESTOVÁNÍ DO PŮDY leták

 

Chci investovat do půdy 

 

 

 

 

Mohlo by Vás dále zajímat 

3 důvody proč jsou vklady u bank nebezpečné

Strategie Nobelovy nadace - portfolio, které každoročně vydělá na vyplácení Nobelových cen

Strategie All Seasons - portfolio do každého počasí