Strategie Nobelovy nadace

Nobelovka

Kam investovat 100 000 Kč?
Investiční strategie Nobelovy nadace je vhodnou volbou

Proč?

Od roku 1953 aktiva ve fondu Nobelovy nadace rostou, přestože jsou z něho každý rok vypláceny Nobelovy ceny.

Strategie Nobelovy nadace sestavená z podílových fondů má průměrný roční výnos 8 %.
Je vhodná pro dlouhodobou investici.

Jak to dělá Nobelova nadace?

Alfred Nobel, slavný vynálezce a průmyslník, zemřel svobodný a bezdětný. Ve své závěti rozhodl, že jeho majetek bude vložen do fondu, z něhož budou každoročně udělovány ceny za významné vědecké objevy, literární tvorbu a zásluhy o mír ve světě.

V závěti byla podmínka, že peníze budou bezpečně investovány.
Výnosy budou každoročně rozdělovány ve formě cen, jejichž reálná kupní síla by se v průběhu času neměla měnit.

Správcům Nobelovy nadace se nedařilo plnit závazky závěti

Důvodem byla zvolená investiční strategie. Začátkem 20. století byly za bezpečnou investici považovány pouze státní obligace (dluhopisy), které byly málo výnosné. Reálná hodnota aktiv Nobelovy nadace začala klesat. Hrozilo riziko, že jmění Nobelovy nadace bude vyčerpáno, proto správci fondu raději volili pokles vyplácených cen než nebezpečí vyčerpání nadačního jmění.

Obrat klesajícího trendu hodnoty majetku nadace

V roce 1950 měla Nobelova cena reálnou hodnotu ve výši 38 % z původní hodnoty v roce 1900. Obrat trendu nastal až v roce 1953, kdy Švédská vláda na žádost správní rady nadace změnila pravidla omezující investování. Správci portfolia tak mohli investovat do akcií.

Díky této změně se výše vyplácených cen postupně zvyšovala.
Původní reálné hodnoty dosáhla Nobelova cena v roce 1991.
Současně začalo růst základní jmění nadace, které je aktuálně v reálném vyjádření více než dvojnásobné.

Co si vzít z případu, který v minulém století zažila Nobelova nadace?

Případ Nobelovy nadace v praxi ukazuje, jak relativní mohou být představy o bezpečnosti a rizikovosti investice. Složení portfolia Nobelovy nadace je orientováno na dlouhodobé zhodnocení peněz. Z pohledu dlouhodobého investora jsou akcie méně rizikové. Pravidelné výplaty Nobelovy nadace lze bez sebemenších potíží pokrýt z příjmů z pevně úročených cenných papírů, a to je také důvod, proč se v portfoliu objevují dluhopisy.

Rozložení portfolia dle strategie Nobelovy nadace

Zdroj: Výroční zpráva Nobelovy nadace 2014

Portfolio sestavené dle strategie Nobelovy nadace detailněji

Historické výsledky z indexů let 1970 - 2014 (45 let)

Průměrný roční výnos 10,92 %
Počet let se ztrátou 7
Nejhorší roční výnos -18,53 %
Nejhorší výnos (5 let) -2,00 % p.a.
Nejhorší výnos (10 let) 4,03 % p.a.

Portfolio sestavené z podílových fondů má průměrnou roční výkonnost o něco nižší (8 - 9 % p.a.).

Mějte na paměti, že výkonnost v minulosti není zárukou ani spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.
Na základě strategie Nobelovy nadace jsme sestavili portfolio tvořené fondy z naší nabídky tak, aby splňovalo všechny atributy této strategie.

NOBELOVA NADACE leták

 

Chci návrh investice zdarma

 

 

 

Mohlo by Vás dále zajímat 

3 důvody proč jsou vklady u bank nebezpečné

6 možností jak být bohatší

Strategie All Seasons - portfolio do každého počasí