6 možností jak být bohatší

Farář

Nabízíme zhodnocení peněz prostřednictvím podílových fondů

Každá investiční společnost se zaměřuje na jinou oblast a každá je výjimečná v něčem jiném.
V naší nabídce naleznete více než 800 fondů od 15-ti správců. Níže naleznete 6 možností investování s námi.

1. Fond fondů Active Invest

Pravidelná investice od 500 Kč měsíčně. Jednorázová investice od 10 000 Kč.

Konzervativní - průměrně ročně 3 %
Vyvážený - průměrně ročně 5 %
Dynamický - průměrně ročně 7 %

Výběr jednotlivých fondů realizuje manažer fondu. Vyhodnocuje aktuální situaci na trzích, dle které vybírá perspektivní fondy, které mění za ty neperspektivní. Portfolio má běžně cca 30 fondů z celého světa bez sektorového omezení. Jednotlivý fond investuje do cca 40 společností.

Nákupem Active Invest participujete na hospodaření cca 1 200 firem. Tím je zajištěna dokonalá diverzifikace investice, sníženo riziko i kolísavost.

2. Individuální portfolio

Pravidelná investice již od 500 Kč měsíčně. Jednorázová investice od 10 000 Kč.

Společně sestavíme portfolio dle Vašich požadavků. Vybíráme z cca 800 fondů.

Několik zajímavých fondů, které do portfolií používáme:

Fond NN (L) Global Equity

Investuje do společností z celého světa. Fond se snaží překonat výkonnost srovnávacího indexu MSCI World. Předtím než je nějaká akcie do fondu zahrnuta, je posuzován potenciál současné ceny a s tím související možná rizika. Fond je zajištěn proti měnovému riziku do CZK.

Franklin K2 Alternative Strategies

Investiční cílem fondu je zhodnocení kapitálu s nižší volatilitou ve srovnání s akciovými trhy. Fond se snaží dosáhnout svého investičního cíle alokací svého majetku do více alternativních strategií.

Parvest Equity World Low Volatility

Globální akcie vybrané do portfolia upřednostňují hodnotu před růstem za každou cenu. Fond usiluje o zvýšení hodnoty svého majetku ve střednědobém horizontu investováním do akcií vydávaných společnostmi z celého světa vybraných prostřednictvím procesu, jehož cílem je snížit riziko minimalizováním volatility ve fondu.

Parvest Convertible Bond World

Při splatnosti nakoupeného dluhopisu má manažer fondu možnost si zvolit, zda uplatní výnos z dlužného papíru, nebo uplatní právo na nákup akcie. Pokud se daří dluhopisům, participuje na jejich výnosu, nebo naopak zvolí výnos z akcií, dle toho, co je aktuálně výhodnější.

Conseq Realitní

Zaměřuje se na budování portfolia nemovitostí na atraktivních a dobře pronajímatelných místech v Praze a ostatních velkých městech ČR. Výnos není přímo závislý na finančních trzích. Ideální nástroj pro diverzifikaci portfolia.

3. Horizont Invest

Pravidelná investice již od částky 500 Kč. Jednorázová investice od 10 000 Kč.

Vyvážená strategie
Dynamická strategie

Na začátku programu budete investovat dynamicky, peníze necháte pracovat. S blížícím se koncem programu,
u dynamické strategie posledních 10 let, bude docházet k postupnému snižování rizikovosti Vašeho portfolia tak, aby Vám případný pokles trhu na konci programu neznehodnotil Vaši investici. Produkt je vhodný pro zhodnocení peněz na penzi, či pro investování s předem určeným cílovým datem.

4. All Seasons strategie

Pravidelná investice od 5 000 Kč měsíčně. Jednorázová investice od 100 000 Kč.

Unikátní portfolio, které je sestaveno tak, aby obstálo v jakýchkoliv podmínkách trhu a přitom neutrpěl výnos.
Je navrženo tak, aby dosahovalo co nejvyššího výnosu při akceptovatelném riziku jak při růstovém, tak klesajícím trhu. Dokáže Vás udržet v sedle býka a stejně tak zkrotí medvěda.

5. Strategie Nobelovy nadace

Pravidelná investice od 5 000 Kč měsíčně. Jednorázová investice od 100 000 Kč.

Jedinečné portfolio, které používá Nobelova nadace, ze které jsou vypláceni nositelé Nobelovy ceny.
Složení portfolia je orientováno na dlouhodobé zhodnocení peněz s případnou pravidelnou rentou.

6. Český Fond Půdy

Lze do něj investovat pouze jednorázově, a to od částky 3 500 000 Kč.

Možnost investování do českého bohatství, a to konkrétně do orné půdy v úrodné části ČR převážně v Polabí.

Proč investovat do půdy?

Je to základní a nenahraditelný výrobní faktor.

Jedná se o hmotný majetek, je protikladem finančních investic.

Její hodnota je podložena schopností dávat potraviny, zlata se nenajíte.

Nížiny v Polabí a na Moravě mají vysokou úrodnost i v mezinárodním srovnání.

Výměra orné půdy klesá v ČR i ve světě, zatímco spotřeba potravin roste.

MOŽNOSTI INVESTOVÁNÍ leták

 Chci návrh investice zdarma

 

 

 

 

Mohlo by Vás dále zajímat 

3 důvody proč jsou vklady u bank nebezpečné

Strategie Nobelovy nadace - portfolio, které každoročně vydělá na vyplácení Nobelových cen

Strategie All Seasons - portfolio do každého počasí