Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy investují převážně do dluhopisů

Zařazením dluhopisových fondů do portfolia ovlivňujeme riziko, volatilitu (kolísavost) a výnos portfolia. Dluhopisové fondy jsou méně kolísavé než fondy akciové. Výnos poskytují nižší.

Dluhopis je cenný papír reprezentující závazek emitenta (dlužníka) splatit určitou částku a úrok (kupón). Majitel dluhopisu je věřitelem emitenta.
S delší splatností nebo větší rizikovostí emitenta roste riziková prémie nad bezrizikovou sazbu a tím pádem i kupónová sazba.
Vývoj ceny dluhopisů v období před splatností je nepřímo úměrný pohybu úrokových sazeb, tzn. pro majitele dluhopisů je výhodné snižování úrokových sazeb.

Emitent

Kdo dluhopis vydal

Stát (Government)
Komunální sféra (Municipality)
Firma (Corporate)

Doba splatnosti

Čím je delší, tím se zvyšuje riziko jeho nesplacení (za předpokladu neměnných úrokových sazeb roste jeho výnos)

Krátkodobé (Short Term) - do 1 roku
Střednědobé (Medium Term) - 1 - 10 let
Dlouhodobé (Long Term) - více než 10 let

Měnové riziko

Podstoupení měnového rizika u dluhopisů je vhodné u dluhopisů, které přinášejí vyšší výnos (vyšší riziko).
Tedy u dluhopisů neinvestičního stupně (High Yield) nebo např. u dluhopisů rozvíjejících se trhů (Emerging Markets).

Kreditní riziko

Riziko vyplývající z toho, že na konci splatnosti dluhopisu jeho emitent nedostojí svým závazkům (nevyplatí jistinu). Toto riziko je zahrnuto do tzv. rizikové prémie, která je vyjádřena vyšším výnosem, proti dluhopisům vydávaných emitenty s dobrou bonitou (stát).

Investičního stupně - s ratingem AAA - BBB-

Relativně nejbezpečnější jsou státní dluhopisy následovány firemními dluhopisy investičního stupně.

Neinvestičního stupně - s ratingem BB+ - bez ratingu

Dluhopisy s vysokým výnosem (High Yields) a dluhopisy rozvíjejících se zemí. Rizikovost těchto dluhopisů se blíží akciím.

Úrokové riziko

Citlivost dluhopisu na pohyby úrokových sazeb vyjadřuje durace. Čím je její hodnota nižší, tím je citlivost menší. Výnos do splatnosti vyjadřuje předpokládané zhodnocení vložených peněz.

Úrokové riziko omezíme výběrem fondů s nízkou durací a krátkou průměrnou dobou splatnosti. Nedá se říci, jaká hodnota durace je optimální, protože záleží na typu fondu. Fond investující do státních dluhopisů může mít kvalitní duraci kolem 2 let. Korporátní dluhopisy a Emerging markets mohou mít duraci vyšší, ale při vyšší hodnotě výnosu do splatnosti nám to nevadí. Čím kratší doba do splatnosti, tím menší je vliv změny úrokových sazeb na tržní cenu dluhopisu.

Konvertibilní dluhopis

Jedná se o speciální typ dluhopisu. Od klasického dluhopisu se odlišuje tím, že investor spolu s výplatou kupónu získává také právo při splatnosti dluhopisu směnit dluhopis (jistinu) za akcie emitenta dluhopisu v předem stanoveném poměru.
Výnosy konvertibilních dluhopisů celkově směřují k výnosům podobným akciím a to až s poloviční mírou volatility (kolísavosti). V dlouhodobé periodě mají tendenci přinášet 2/3 z růstu akcií nebo 1/3 z poklesu akcií.

 

Srovnejte si fondy mezi sebou

Fondy si můžete seřadit dle jejich výkonností v jednotlivých letech od nejvýkonnějších k nejméně výkonným a naopak.
Stačí použít trojúhelníčky u jednotlivých let. Obdobně si můžete fondy seřadit dle rizika od nejméně rizikového k nejvíce rizikovému a naopak.

 

Nepodařilo se Vám vyhledat fond?

Kontaktujte nás s uvedením jeho názvu nebo ISIN kódu.
Dokážeme zprostředkovat nákup fondů registrovaných u České národní banky v ČR od investičních správců, které na webu uvádíme.
Pokud se jedná o fond jiného správce, zašleme Vám vhodnou alternativu.

 

Kontaktujte nás

vendula.sustkova@fairfinplan.cz
604 870 795

 

zrušit řazení
Název ISIN Typ Měna Investiční společnost Region Zaměření Rizikový profil
2012 (%)
2013 (%)
2014 (%)
2015 (%)
2016 (%)
Fond Conseq Korporátních dluhopisů (CZK) CZ0008473873 Dluhopisový CZK Conseq Central Europe Diversified - Medium Term 3 NA -1,11 4,76 1,49 1,88
Fond HSBC GIF Brazil Bond (USD) LU0254978488 Dluhopisový USD HSBC Brazil Diversified - Short Term 6 7,37 -15,31 -4,10 -32,05 51,42
Fond Conseq Invest Dluhopisů nové Evropy (CZK) IE00B0SY6161 Dluhopisový CZK Conseq Central Europe Diversified - Medium Term 4 28,09 -6,11 10,53 1,35 1,45
Fond Amundi Bond Global Aggregate (CZK) LU1049752758 Dluhopisový CZK Amundi World Flexible - Medium Term 3 NA NA NA -1,00 -0,71
Fond Parvest Convertible Bond World (CZK) LU0823394423 Dluhopisový CZK BNP Paribas World Convertible - Medium Term 4 NA NA 1,64 0,36 -1,53
Fond Amundi II Global High Yield (CZK) LU0898722359 Dluhopisový CZK Amundi World High Yield - Medium Term 4 NA NA -1,92 -8,37 11,41
Fond Conseq Invest Dluhopisový (CZK) IE0031282662 Dluhopisový CZK Conseq Central Europe Diversified - Medium Term 3 13,78 -0,23 3,93 0,24 1,05
Fond NN (L) First Class Yield Opportunities (CZK) LU0989573752 Dluhopisový CZK NN Investment World Flexible - Medium Term 4 NA NA NA -3,79 5,70
Fond HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt (USD) LU0234585437 Dluhopisový USD HSBC Emerging Markets Diversified - Short Term 4 12,35 -6,69 -5,58 -12,49 5,82
Fond Parvest Bond World High Yield (CZK) LU1022394073 Dluhopisový CZK BNP Paribas World High Yield - Medium Term 3 NA NA NA -4,72 9,00
Fond Fidelity US Dollar Bond (USD) LU0261947682 Dluhopisový USD Fidelity USA Diversified - Medium Term 3 6,53 -3,33 6,78 0,35 2,24
Fond Templeton Global Bond (CZK) LU0768356593 Dluhopisový CZK Franklin Templeton World Government - Short Term 4 NA 1,04 1,74 -5,84 3,50
Fond Amundi II Strategic Income (CZK) LU0648618758 Dluhopisový CZK Amundi World Corporate - Medium Term 3 10,15 1,10 2,88 -3,46 4,59
Fond Fidelity Global High Yield (USD) LU0740037022 Dluhopisový USD Fidelity World High Yield - Medium Term 3 NA 5,87 0,68 -2,47 14,25
Fond Generali korporátních dluhopisů (CZK) CZ0008471786 Dluhopisový CZK Generali World Corporate - Medium Term 3 12,76 3,44 -4,27 5,90 3,65
Fond Amundi Bond Euro High Yield (CZK) LU1049751867 Dluhopisový CZK Amundi Euroland High Yield - Medium Term 5 NA NA NA -0,79 4,93
Fond Conseq Polských dluhopisů (PLN) CZ0008474079 Dluhopisový PLN Conseq Central Europe Diversified - Medium Term 3 NA NA 9,19 -0,46 -1,78
Fond Amundi Bond Euro High Yield Short Term (CZK) LU1049751941 Dluhopisový CZK Amundi Euroland High Yield - Short Term 5 NA NA NA -2,25 3,63
Fond Fidelity Emerging Market Debt H (EUR) LU0337572712 Dluhopisový EUR Fidelity Emerging Markets Diversified - Long Term 4 NA -8,08 7,41 -0,93 12,23
Fond Amundi II Strategic Income (EUR) LU0162480882 Dluhopisový EUR Amundi World Corporate - Medium Term 3 8,67 -3,21 17,70 8,59 8,95
Fond Amundi II Global High Yield (EUR) LU0190649722 Dluhopisový EUR Amundi World High Yield - Medium Term 4 14,69 0,08 12,40 3,03 16,28
Fond Fidelity Asian High Yield (EUR) LU0286668966 Dluhopisový EUR Fidelity Asia ex Japan High Yield - Medium Term 4 18,21 -1,81 17,91 13,03 16,81
Fond Aberdeen Emerging Markets Bond (USD) LU0132414144 Dluhopisový USD Aberdeen Emerging Markets Diversified - Long Term 4 19,15 -5,59 2,05 -4,55 12,20
Fond Amundi Bond Euro Inflation (EUR) LU0201576401 Dluhopisový EUR Amundi Euroland Inflation Linked - Medium Term 4 10,04 -1,76 5,65 1,06 4,32
Fond Parvest Bond USD Short Duration (USD) LU0012182399 Dluhopisový USD BNP Paribas USA Government - Medium Term 3 1,11 -4,41 2,50 -0,02 1,12
Fond Fidelity Global Corporate Bond (EUR) LU0532243341 Dluhopisový EUR Fidelity World Corporate - Long Term 3 NA -0,37 6,73 -1,26 3,96
Fond Franklin Strategic Income (USD) LU0300737037 Dluhopisový USD Franklin Templeton World Flexible - Medium Term 3 11,60 2,60 1,03 -5,17 6,61
Fond Fidelity Euro Corporate Bond (EUR) LU0370787193 Dluhopisový EUR Fidelity Euroland Corporate - Long Term 3 14,56 2,09 9,32 -0,82 4,95
Fond Fidelity European High Yield (EUR) LU0251130802 Dluhopisový EUR Fidelity Europe High Yield - Medium Term 4 22,57 8,81 2,23 0,92 8,18
Fond HSBC GIF Global Bond (USD) LU0165191387 Dluhopisový USD HSBC World Diversified - Medium Term 3 4,55 -2,99 0,78 -3,92 -0,05
Fond Fidelity International Bond (USD) LU0261946288 Dluhopisový USD Fidelity World Diversified - Long Term 4 5,08 -3,22 -1,21 -5,36 1,69
Fond Aberdeen Emerging Markets Corporate Bond (USD) LU0566480116 Dluhopisový USD Aberdeen Emerging Markets Corporate - Medium Term 4 18,46 -2,57 1,82 0,26 10,44
Fond Fidelity China RMB Bond (USD) LU0740036214 Dluhopisový USD Fidelity China Diversified - Short Term 3 NA NA 2,28 -1,74 -2,20
Fond Fidelity Emerging Market Debt (USD) LU0238205958 Dluhopisový USD Fidelity Emerging Markets Diversified - Long Term 4 18,90 -7,73 7,57 -0,35 9,00
Fond Fidelity Asian High Yield (USD) LU0286668453 Dluhopisový USD Fidelity Asia ex Japan High Yield - Medium Term 4 20,10 2,69 3,47 1,47 13,56
Fond Franklin High Yield (USD) LU0131126228 Dluhopisový USD Franklin Templeton USA High Yield - Long Term 4 14,18 6,52 -1,26 -12,11 17,58
Fond Amundi II Euro Bond (EUR) LU0119391471 Dluhopisový EUR Amundi Euroland Government - Medium Term 3 11,81 2,39 11,75 0,31 1,68
Fond Fidelity China RMB Bond H (EUR) LU1055024514 Dluhopisový EUR Fidelity China Diversified - Short Term 3 NA NA 2,23 -2,72 -3,89
Fond Amundi Bond Europe (EUR) LU0201577391 Dluhopisový EUR Amundi Europe Diversified - Long Term 4 15,13 3,34 13,82 1,01 0,50
Fond Parvest Bond JPY (JPY) LU0012182712 Dluhopisový JPY BNP Paribas Japan Diversified - Long Term 3 0,72 0,79 3,50 0,24 2,95
Fond Fidelity Euro Bond (EUR) LU0251130638 Dluhopisový EUR Fidelity Euroland Diversified - Long Term 3 12,51 2,07 12,39 0,07 3,67
Fond Fidelity Global Strategic Bond H (EUR) LU0594300682 Dluhopisový EUR Fidelity World Flexible - Medium Term 3 NA -1,00 2,37 -2,51 2,49
Fond Amundi II U.S. Dollar Aggregate Bond (USD) LU0229391221 Dluhopisový USD Amundi USA Diversified - Long Term 3 7,81 0,18 5,07 -0,75 3,99
Fond Amundi Bond Euro Aggregate (EUR) LU0616241476 Dluhopisový EUR Amundi Euroland Flexible - Medium Term 3 11,96 3,45 11,59 0,99 -1,92
Fond Fidelity Global Inflation-linked Bond (USD) LU0353648891 Dluhopisový USD Fidelity World Inflation Linked - Medium Term 4 5,19 -4,24 -4,80 -5,31 14,25
Fond Franklin Real Return (USD) LU0496367250 Dluhopisový USD Franklin Templeton World Inflation Linked - Short Term 3 4,10 -0,48 -1,51 -5,60 3,63
Fond Amundi Bond Global Emerging (CZK) LU1049753053 Dluhopisový CZK Amundi Emerging Markets Diversified - Medium Term 5 NA NA NA -18,80 5,63
Fond Franklin Global Convertible Securities (USD) LU0727122425 Dluhopisový USD Franklin Templeton World Convertible - Medium Term 4 NA 17,38 -2,04 -2,16 4,61
Fond HSBC GIF Euro High Yield Bond (EUR) LU0165128348 Dluhopisový EUR HSBC Euroland High Yield - Long Term 4 26,16 7,87 6,37 0,80 6,39
Fond Franklin European Corporate Bond (EUR) LU0496369546 Dluhopisový EUR Franklin Templeton Europe Corporate - Medium Term 3 15,72 2,54 7,95 -1,58 4,75
Fond Fidelity Emerging Markets Inflation-linked Bond (EUR) LU0699195888 Dluhopisový EUR Fidelity Emerging Markets Inflation Linked - Medium Term 5 17,28 -14,67 9,54 -8,43 12,83
Fond Templeton Global Total Return (USD) LU0170475312 Dluhopisový USD Franklin Templeton World Diversified - Short Term 4 19,76 3,58 -0,26 -5,77 5,98
Fond Amundi Bond Global Emerging (USD) LU0119097441 Dluhopisový USD Amundi Emerging Markets Diversified - Medium Term 5 18,00 -10,24 -6,82 -17,27 8,50
Fond Fidelity Euro Short Term Bond (EUR) LU0267388220 Dluhopisový EUR Fidelity Euroland Diversified - Short Term 2 5,56 0,75 3,09 0,53 1,48
Fond Fidelity European High Yield H (CZK) LU0979393146 Dluhopisový CZK Fidelity Europe High Yield - Medium Term 4 NA NA 1,40 0,58 7,84
Fond HSBC GIF Euro Credit Bond (EUR) LU0165124784 Dluhopisový EUR HSBC Euroland Corporate - Medium Term 3 18,26 3,06 7,66 -0,55 3,33
Fond Fidelity Emerging Market Corporate Debt (USD) LU0900495697 Dluhopisový USD Fidelity Emerging Markets Corporate - Medium Term 3 NA NA 21,90 -1,34 10,51
Fond Fidelity International Bond H (EUR) LU0337577430 Dluhopisový EUR Fidelity World Diversified - Long Term 4 6,95 -0,71 6,70 -1,51 1,74
Fond HSBC GIF US Dollar Bond (USD) LU0165076018 Dluhopisový USD HSBC USA Diversified - Long Term 3 3,09 -2,52 5,33 -0,57 1,25
Fond Fidelity US High Yield H (EUR) LU0337581549 Dluhopisový EUR Fidelity USA High Yield - Medium Term 4 14,20 4,75 2,87 -3,99 12,09
Fond Franklin Euro High Yield (EUR) LU0131126574 Dluhopisový EUR Franklin Templeton Euroland High Yield - Medium Term 4 22,47 7,34 3,41 0,47 6,59
Fond Amundi II Strategic Income (USD) LU0162302276 Dluhopisový USD Amundi World Corporate - Medium Term 3 10,32 1,17 3,27 -2,53 5,75
Fond Amundi Bond US Opportunistic Core Plus (USD) LU0568617186 Dluhopisový USD Amundi USA Diversified - Medium Term 3 8,59 -1,57 5,38 -0,77 2,94
Fond Amundi II Euro Strategic Bond (CZK) LU0820948064 Dluhopisový CZK Amundi Euroland Diversified - Medium Term 5 NA 3,73 1,85 1,01 5,65
Fond Parvest Bond World High Yield (EUR) LU0823388615 Dluhopisový EUR BNP Paribas World High Yield - Medium Term 3 12,01 5,87 0,74 -4,37 9,28
Fond Templeton Global Total Return (EUR) LU0260870661 Dluhopisový EUR Franklin Templeton World Diversified - Short Term 4 17,46 -0,65 13,37 4,96 9,41
Fond Amundi Bond Global Inflation (EUR) LU0442405998 Dluhopisový EUR Amundi World Inflation Linked - Long Term 3 3,82 -5,43 6,03 -0,65 6,66
Fond Fidelity Global Strategic Bond (USD) LU0594300849 Dluhopisový USD Fidelity World Flexible - Medium Term 3 5,48 -3,45 -3,88 -5,53 2,25
Fond Amundi Bond Euro Government (EUR) LU0518421895 Dluhopisový EUR Amundi Euroland Government - Medium Term 3 8,75 2,96 14,52 1,23 1,91
Fond Parvest Bond World Inflation-Linked (EUR) LU0249332619 Dluhopisový EUR BNP Paribas World Inflation Linked - Long Term 3 3,63 -6,14 7,11 -1,61 7,59
Fond NN (L) International Czech Bond (CZK) LU0082087437 Dluhopisový CZK NN Investment Central Europe Diversified - Medium Term 3 10,83 -1,92 8,20 0,53 0,24
Fond Fidelity Global Inflation-linked Bond H (EUR) LU0353649279 Dluhopisový EUR Fidelity World Inflation Linked - Medium Term 4 4,49 -4,67 -0,41 -2,92 2,16
Fond Templeton Global High Yield (EUR) LU0300743944 Dluhopisový EUR Franklin Templeton World High Yield - Medium Term 4 12,36 0,11 10,33 3,78 15,98
Fond Amundi II Emerging Markets Bond (CZK) LU0898727408 Dluhopisový CZK Amundi Emerging Markets Diversified - Medium Term 4 NA NA 1,11 -0,59 8,23
Fond Templeton Emerging Markets Bond (USD) LU0478345209 Dluhopisový USD Franklin Templeton Emerging Markets Diversified - Short Term 4 18,31 -0,62 -4,45 -5,54 9,86
Fond Templeton Global Bond (USD) LU0252652382 Dluhopisový USD Franklin Templeton World Government - Short Term 4 16,35 1,25 1,13 -5,41 4,33
Fond Parvest Bond Euro High Yield (EUR) LU0823380802 Dluhopisový EUR BNP Paribas Euroland High Yield - Medium Term 4 20,65 6,83 3,86 0,07 5,41
Fond Raiffeisen – Emerging Markets – Local Bonds (EUR) AT0000A0FXM6 Dluhopisový EUR Raiffeisen Emerging Markets Diversified - Medium Term 4 11,68 -14,75 3,88 -2,73 8,96
Fond Amundi II Global Aggregate Bond (USD) LU0313646555 Dluhopisový USD Amundi World Diversified - Medium Term 4 5,56 -1,44 -1,66 -4,92 -0,97
Fond Raiffeisen – Euro – ShortTerm – Rent (EUR) AT0000785209 Dluhopisový EUR Raiffeisen Euroland Diversified - Short Term 2 2,76 0,80 0,83 -0,19 0,01
Fond NN (L) Euro Fixed Income (EUR) LU0546917773 Dluhopisový EUR NN Investment Europe Diversified - Medium Term 3 10,67 2,05 10,99 0,05 2,78
Fond Fidelity US High Yield (USD) LU0605520377 Dluhopisový USD Fidelity USA High Yield - Medium Term 4 14,75 5,12 3,13 -3,77 13,52
Fond HSBC GIF Euro Bond (EUR) LU0165129312 Dluhopisový EUR HSBC Euroland Diversified - Medium Term 3 12,96 2,15 10,77 -1,13 3,29
Fond Parvest Bond Absolute Return V350 (EUR) LU0823447643 Dluhopisový EUR BNP Paribas World Diversified - Medium Term 3 NA 2,36 0,58 -0,25 -1,76
Fond Raiffeisen – Dollar – ShortTerm – Rent (USD) AT0000785456 Dluhopisový USD Raiffeisen USA Diversified - Short Term 1 -2,90 4,30 15,00 -0,24 0,57
Fond Raiffeisen – Euro – Rent (EUR) AT0000785308 Dluhopisový EUR Raiffeisen Euroland Diversified - Medium Term 3 11,08 1,66 9,83 0,41 3,18
Fond Franklin Strategic Income (EUR) LU0300742896 Dluhopisový EUR Franklin Templeton World Flexible - Medium Term 3 9,45 -1,57 14,93 5,57 10,05
Fond Amundi Bond Euro Corporate (CZK) LU1049751511 Dluhopisový CZK Amundi Euroland Corporate - Long Term 3 NA NA NA -2,73 3,43
Fond Amundi Convertible Global (EUR) LU0119108826 Dluhopisový EUR Amundi World Convertible - Medium Term 4 6,64 15,17 2,86 4,37 -2,36
Fond Parvest Bond Absolute Return V700 (USD) LU0038743380 Dluhopisový USD BNP Paribas World Flexible - Medium Term 4 5,74 -0,94 2,72 -1,93 -2,84
Fond Amundi Bond Euro High Yield (EUR) LU0119110723 Dluhopisový EUR Amundi Euroland High Yield - Medium Term 5 21,88 8,20 4,79 0,19 5,69
Fond Amundi II Emerging Markets Bond Local Currencies (EUR) LU0441086153 Dluhopisový EUR Amundi Emerging Markets Diversified - Medium Term 4 11,23 -12,93 6,56 -5,30 13,09
Fond Parvest Bond USA High Yield (USD) LU0111549480 Dluhopisový USD BNP Paribas USA High Yield - Medium Term 3 10,91 6,04 -0,57 -5,25 11,64
Fond Raiffeisen – Global – Fundamental – Rent (EUR) AT0000A0P7X4 Dluhopisový EUR Raiffeisen World Diversified - Medium Term 4 6,90 -12,80 7,98 1,98 4,85
Fond Templeton Asian Bond H (EUR) LU0316493740 Dluhopisový EUR Franklin Templeton Asia ex Japan Diversified - Short Term 4 9,63 -3,27 2,51 -9,03 0,59
Fond Amundi II Emerging Markets Bond (EUR) LU0119402005 Dluhopisový EUR Amundi Emerging Markets Diversified - Medium Term 4 18,02 -3,79 15,15 12,53 13,01
Fond Amundi II Euro Corporate Short-Term (EUR) LU0229385090 Dluhopisový EUR Amundi Euroland Corporate - Short Term 2 7,68 2,03 -0,11 -0,43 2,63
Fond NN (L) Euromix Bond (EUR) LU0546916619 Dluhopisový EUR NN Investment Europe Diversified - Medium Term 3 4,15 -1,65 4,90 0,04 1,18
Fond Parvest Bond Euro Corporate (EUR) LU0131210360 Dluhopisový EUR BNP Paribas Euroland Corporate - Medium Term 3 12,74 2,61 8,54 -0,44 3,91
Fond Amundi Bond Euro Corporate (EUR) LU0119099819 Dluhopisový EUR Amundi Euroland Corporate - Long Term 3 12,74 1,98 7,83 -1,77 4,01
Fond Amundi II Emerging Markets Bond (USD) LU0132208249 Dluhopisový USD Amundi Emerging Markets Diversified - Medium Term 4 20,16 0,51 1,44 0,45 9,75
Fond Amundi II Euro Strategic Bond (EUR) LU0190665769 Dluhopisový EUR Amundi Euroland Diversified - Medium Term 5 12,47 3,90 2,30 1,56 5,72
Fond Parvest Bond World (EUR) LU0823391676 Dluhopisový EUR BNP Paribas World Diversified - Medium Term 4 4,15 -7,24 14,09 6,10 2,52
Fond Raiffeisen – Global – Rent (EUR) AT0000785340 Dluhopisový EUR Raiffeisen World Diversified - Medium Term 4 3,65 -7,20 12,79 6,63 4,44
Fond Amundi II Emerging Markets Bond Local Currencies (USD) LU0441085775 Dluhopisový USD Amundi Emerging Markets Diversified - Medium Term 4 13,15 -9,09 -6,49 -14,98 9,80
Fond Parvest Bond Asia ex-Japan (USD) LU0823379622 Dluhopisový USD BNP Paribas Asia ex Japan Diversified - Medium Term 3 11,88 -3,91 5,09 2,85 4,15
Fond Raiffeisen – Inflationsschutz – Fonds (EUR) AT0000622022 Dluhopisový EUR Raiffeisen World Inflation Linked - Medium Term 3 5,80 6,50 3,90 0,48 1,64
Fond Amundi II Euro Corporate Short-Term (CZK) LU0855598420 Dluhopisový CZK Amundi Euroland Corporate - Short Term 2 NA NA -0,49 -1,10 0,69
Fond Amundi II U.S. High Yield (USD) LU0132198770 Dluhopisový USD Amundi USA High Yield - Medium Term 4 14,72 8,74 0,00 -4,18 13,46
Fond Parvest Bond World Emerging Local (EUR) LU0823385272 Dluhopisový EUR BNP Paribas Emerging Markets Diversified - Medium Term 5 NA NA 3,64 -7,39 7,55
Fond Amundi II Global High Yield (USD) LU0190652510 Dluhopisový USD Amundi World High Yield - Medium Term 4 16,48 4,87 -1,57 -7,50 12,89
Fond Raiffeisen – Osteuropa – Rent (EUR) AT0000740667 Dluhopisový EUR Raiffeisen Emerging Europe Diversified - Medium Term 4 18,70 5,20 3,90 1,40 3,34
Fond Amundi Bond Global Aggregate (USD) LU0319688015 Dluhopisový USD Amundi World Flexible - Medium Term 3 21,20 4,73 6,01 0,36 1,25
Fond NN (L) Global High Yield (EUR) LU0546918664 Dluhopisový EUR NN Investment World High Yield - Medium Term 4 17,66 6,46 -0,26 -6,80 15,54
Fond Parvest Bond World Emerging (USD) LU0089276934 Dluhopisový USD BNP Paribas Emerging Markets Diversified - Medium Term 4 18,02 -7,75 2,99 -3,75 8,60
Fond NN (L) First Class Yield Opportunities (EUR) LU0922501720 Dluhopisový EUR NN Investment World Flexible - Medium Term 4 NA NA NA -5,51 6,45
Fond NN (L) Global Bond Opportunities (EUR) LU0546921023 Dluhopisový EUR NN Investment World Diversified - Medium Term 4 4,60 -7,60 17,04 6,25 4,03
Fond Parvest Convertible Bond World (EUR) LU0823394852 Dluhopisový EUR BNP Paribas World Convertible - Medium Term 4 8,81 14,53 2,15 1,91 -1,01
Fond Raiffeisen – Europa – HighYield (EUR) AT0000765599 Dluhopisový EUR Raiffeisen Europe High Yield - Medium Term 4 21,20 16,70 6,70 -0,66 8,15
Fond Parvest Convertible Bond Europe (EUR) LU0086913042 Dluhopisový EUR BNP Paribas Europe Convertible - Medium Term 4 14,14 9,41 2,95 6,71 -1,96
Fond Amundi II Global Aggregate Bond (EUR) LU0313646472 Dluhopisový EUR Amundi World Diversified - Medium Term 4 3,63 -5,66 12,24 5,92 2,00
Fond Parvest Bond Euro Inflation-Linked (EUR) LU0190304583 Dluhopisový EUR BNP Paribas Euroland Inflation Linked - Long Term 4 10,38 -3,18 8,22 1,37 2,77
Fond Templeton Global Total Return H (CHF) LU0450468185 Dluhopisový CHF Franklin Templeton World Diversified - Short Term 4 18,46 3,11 -0,28 -7,19 4,80
Fond Amundi Bond Global (USD) LU0119133188 Dluhopisový EUR Amundi World Diversified - Long Term 4 18,07 3,18 2,26 -5,57 1,58
Fond Amundi Bond Global Corporate (USD) LU0319688791 Dluhopisový USD Amundi World Corporate - Long Term 3 15,73 2,31 6,69 -0,49 4,75
Fond Amundi Convertible Europe (EUR) LU0568615057 Dluhopisový EUR Amundi Europe Convertible - Medium Term 4 13,53 10,35 3,00 3,99 -3,11
Fond Amundi II Euro High Yield (EUR) LU0229386064 Dluhopisový EUR Amundi Euroland High Yield - Medium Term 4 23,98 7,61 2,24 1,78 7,81
Fond Amundi II Euro Aggregate Bond (EUR) LU0313644931 Dluhopisový EUR Amundi Euroland Diversified - Medium Term 3 11,24 2,84 9,40 -0,01 1,70
Fond Templeton Global Bond H (EUR) LU0294219869 Dluhopisový EUR Franklin Templeton World Government - Short Term 4 15,37 0,96 1,35 -5,41 3,57
Fond NN (L) US Fixed Income (USD) LU0546914754 Dluhopisový USD NN Investment USA Diversified - Medium Term 3 4,09 -2,98 6,06 -1,39 2,88
Fond Parvest Bond Euro Government (EUR) LU0111548326 Dluhopisový EUR BNP Paribas Euroland Government - Medium Term 3 10,49 1,71 12,25 1,24 2,58
Fond Amundi II Euro Corporate Bond (EUR) LU0133659622 Dluhopisový EUR Amundi Euroland Corporate - Long Term 3 14,93 4,60 6,25 -0,42 2,63
Fond Parvest Bond Euro (EUR) LU0075938133 Dluhopisový EUR BNP Paribas Euroland Diversified - Medium Term 3 10,68 1,83 9,36 0,40 1,98
Zobrazit vše Zpět