Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů jsou určeny pro fyzické a právnické osoby, které mají zájem investovat své prostředky v souladu s investičním cílem, investiční politikou fondu a jsou kvalifikovanými investory v souladu s § 272 zákona č. 240/2013 Sb.
To znamená, že mají zkušenost s investováním do investičních nástrojů a mají dostatečné zkušenosti pro posouzení rizik takové investice. Jsou si vědomi všech rizik, která pro ně z této investice do fondu kvalifikovaných investorů vyplývají. Znají odlišnost v regulaci fondů kvalifikovaných investorů a rizika spojená s tímto druhem investice.

Jak už název fondů kvalifikovaných investorů napovídá, jedná se o fondy určené investorům - profesionálům, nikoliv tzv. investorům retailovým.
To znamená, že investovat do těchto fondů mohou jen zvlášť vymezené subjekty. Patří mezi ně především finanční instituce, jako jsou banky, pojišťovny, penzijní společnosti apod. Kvalifikovaným investorem může být i osoba, která písemně prohlásí, že si je vědoma rizik spojených s investováním do fondů kvalifikovaných investorů, přičemž její investice odpovídá alespoň 125 000 EUR (3 500 000 Kč).

Méně přísné požadavky, větší možnosti

Vzhledem k jejich určení je logické, že s ohledem na nižší potřebu ochrany investorů jsou fondy kvalifikovaných investorů vystaveny méně přísným regulatorním požadavkům než fondy kolektivního investování. Řada pravidel je stanovena pouze podpůrně a je tedy možné se od nich vlastní úpravou odchýlit. Na rozdíl od fondů kolektivního investování je možné do fondů kvalifikovaných investorů shromažďovat rovněž penězi ocenitelné věci.

Fondy kvalifikovaných investorů mohou mít právní formu podílového fondu, společnosti s ručením omezeným, družstva, evropské společnosti, svěřeneckého fondu, komanditní společnosti nebo akciové společnosti.

 

Srovnejte si fondy mezi sebou

Fondy si můžete seřadit dle jejich výkonností v jednotlivých letech od nejvýkonnějších k nejméně výkonným a naopak.
Stačí použít trojúhelníčky u jednotlivých let. Obdobně si můžete fondy seřadit dle rizika od nejméně rizikového k nejvíce rizikovému a naopak.

 

Nepodařilo se Vám vyhledat fond?

Kontaktujte nás s uvedením jeho názvu nebo ISIN kódu.
Dokážeme zprostředkovat nákup fondů registrovaných u České národní banky v ČR od investičních správců, které na webu uvádíme.
Pokud se jedná o fond jiného správce, zašleme Vám vhodnou alternativu.

 

Kontaktujte nás

vendula.sustkova@fairfinplan.cz
604 870 795

 

zrušit řazení
Název ISIN Typ Měna Investiční společnost Region Zaměření Rizikový profil
2012 (%)
2013 (%)
2014 (%)
2015 (%)
2016 (%)
Fond Český Fond Půdy (CZK) MT7000011102 Kvalifikovaných investorů CZK Conseq Central Europe Ecology 6 NA NA NA 19,14 13,00
Fond Conseq Opportunity (CZK) CZ0008473790 Kvalifikovaných investorů CZK Conseq Central Europe Diversified - Medium Term 6 NA 7,32 -9,11 13,54 3,44
Fond Conseq Eko-energetický (CZK) CZ0008473394 Kvalifikovaných investorů CZK Conseq Central Europe Ecology 6 7,21 5,94 8,01 3,13 -7,44
Zobrazit vše Zpět